MAP+ impulsa i/o fa suport a diferents projectes i iniciatives en l’àmbit de la medicina i l’atenció personalitzades en col·laboració amb altres empreses i institucions.

TECNOLOGIA 3D EN L'ÀMBIT SALUT I SOCIAL
Models i planificacions 3D aplicats en medicina personalitzada
Projecte d’implants, objectius i fantomes d’Avinent. Disseny i fabricació de models 3D (virtuals i impresos) i planificació d’implants amb l’objectiu de realitzar millors diagnòstics, tractaments, planificació quirúrgica i rehabilitació.

Creació de productes adaptats o de suport a la dependència i a persones amb mobilitat reduïda amb la finalitat d’aconseguir autonomia, seguretat i qualitat de vida: adaptació de les crosses, cadires de rodes, accessoris de llits articulats, fèrules, plantilles podològiques i fèrules personalitzades, substitutòries del guix o de la immobilització.

Models anatòmics (virtuals i docents) per a la formació.

Impressió d'aliments 3D per combatre la disfàgia

Projecte NutriAlth3D. Aplicació de la impressió 3D d’aliments en textures i formes diverses que mantinguin els valors nutricionals i que alhora tinguin un impacte visual que afavoreixi l’apetit amb l’objectiu de facilitar una dieta equilibrada i segura per a les persones que pateixen disfàgia o que viuen amb dificultats la deglució d’aliments. Amb aquest projecte també es facilita que els professionals assistencials i de serveis socials puguin fer seguiment online del procés.

Es un projecte impulsat pel CIMTI (Leitat) que s’està desenvolupant conjuntament amb l’Escola Joviat, Mengem Bages i les empreses Natural Machines, Sosa i Agrana.

 

TELEMEDICINA I SALUT DIGITAL
Integració TIC entre pacients i professionals de la salut

Projecte 4remote health de Zerintia i Vodafone. Solució integral per a la comunicació entre metges, pacients, personal d’infermeria, cuidadors, sanitaris, especialistes, experts d’empreses tecnològiques, etc., que comparteixen en temps real senyal de vídeo i àudio, i múltiples eines que, gràcies a la realitat augmentada, faciliten el suport i l’execució d’activitats en remot, sense costos ni desplaçaments.

Plataforma d'integració facilitadora en telemedicina
Projecte Interactive Clinics. Desenvolupat conjuntament amb la University of Newcastle (Austràlia) i l’empresa BitGenoma, el seu objectiu és facilitar i integrar informació de qualitat i validada per a la seva aplicació en l’elaboració de seguiments de persones a domicili, l’elaboració de diagnòstics i projectes de recerca clínica a distància, amb totes les garanties de seguretat, objectivitat i recerca científica.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, MACHINE LEARNING, DATA SCIENCE I ANALÍTICA PREDICTIVA EN EL SECTOR SALUT I SOCIAL
Urgències més eficients i segures

Projecte APIS d’Amalfi Analytics. El seu desenvolupament permet anticipar els riscos i millorar els processos d’atenció. Proporciona una predicció fiable del temps i recursos necessaris per pacient al punt de triatge. El personal sanitari pot accelerar determinats processos o anàlisis per tipus de pacient, i reduir esperes i anàlisis innecessaris

Organitzacions més eficients

Projecte ANIS d’Amalfi AnalyticsEl seu desenvolupament permet identificar grups diferents de pacients amb condicions similars per aplicar mesures diferents i optimitzar recursos i minimitzar despeses, centrant-se sempre en els aspectes clínics de la gestió.

Prevenció de caigudes i predicció d'estats mentals a la UCI

Projecte Prevent Falls. El sistema desenvolupat per Robbie garanteix la disminució del risc de  caigudes dels pacients mitjançant un reconeixement facial, moviment corporal i el control de les seves emocions. Al mateix temps també pot utilitzar-se per al control del deliri, identificació dels pacients, control del dolor, control de la temperatura i dels espais dins dels hospitals, residències i domicili.  El seu principal objectiu és detectar el moviment corporal i poder predir els estats mentals sense intervenció humana, amb un 99% de precisió en assaigs preclínics. També disposa d’un sistema d’alertes intel·ligent i un quadre de comandament d’indicadors automàtic en temps real.

Acompanyament i assistència de persones al seu domicili

Projecte RobRoom de Yasyt.  Desenvolupament d’un programari d’intel·ligència artificial aplicat a assistents per veu (Echo8 d’Alexa) amb l’objectiu d’ajudar a les persones hospitalitzades o dependents al seu domicili i donar suport efectiu als professionals d’infermeria per millorar l’acompanyament en la medicació i prevenir la sensació de soledat i desorientació. També facilita la comunicació amb els familiars de les persones que viuen en dependència.

Comunicació digna i respectuosa a la UCI

Projecte UCI de Libèria (Silena). Assistent dotat d’intel·ligència artificial capaç de processar el llenguatge natural parlat per veu. Silena, entre altres funcions, permet activar i desactivar el mode de traducció simultània entre el pacient i el personal sanitari. L’objectiu és donar resposta a la realitat del qui no pot parlar, apoderant la seva veu des del respecte i la dignitat sense oblidar a qui cura i en té cura.

Projecte ELA de Libèria. Sistema de comunicació alfabètic intel·ligent desenvolupat per a dispositius mòbils que disposa d’un predictor de frases que permet convertir text a veu.

Gestió intel·ligent de la documentació

Projecte Flaps. Plataforma d’integració de coneixements basada en Intel·ligència artificial que connecta i classifica tots els tipus de documents d’una organització per respondre ràpidament a les sol·licituds d’informació dels usuaris.

ROBÒTICA APLICADA A LA SALUT I SOCIAL
Facilitació i assistència a persones amb mobilitat reduïda

Projecte V-Chair de Control LiveDesenvolupament d’un llit-cadira intel·ligent amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda, la de les seves persones cuidadores i la connexió amb professionals de la salut i social, prevenint ulceracions, facilitant mobilitzacions i evitant sobre-esforços i lesions derivades de les tasques assistencials.

PROJECCIÓ D'IMATGES I SENSÒRICA AL SERVEI DE LA SALUT
Estimulació propioceptiva i cognitiva amb imatges immersives 360º

Projecte OMI de Handycat. Sistema de projeccions interactives per moviment que permet personalitzar la teràpia dels usuaris.  Aquesta  tecnologia proporciona activitats significatives centrades en la persona, sense límit d’edat i/o habilitat. És un sistema versàtil que aporta múltiples activitats flexibles.

CUIDEM ELS NOSTRES PROFESSIONALS AMB TECNOLOGIA
Màxima seguretat en productes tèxtils sanitaris

Projecte de bates segures de Míriam Ponsa. Creació de pantalles de protecció facial dissenyades i fabricades amb tecnologia 3D, lleugeres, netejables i esterilitzables, que garanteixen la seguretat dels professionals de la salut i social.

Projecte de mascaretes de Míriam Ponsa. Fabricació de mascaretes FFP2, per als professionals de la salut i social. Aquestes mascaretes tenen la singularitat que són reutilitzables i sostenibles mediambientalment .

Protecció mitjançant pantalles i campanes per a sanitaris

Projecte de pantalles de protecció facial d’Oliva Torras. Creació de pantalles de protecció facial dissenyades i fabricades amb tecnologia 3D, lleugeres, netejables i esterilitzables, que garanteixen la seguretat dels professionals de la salut i social.

Projecte de campanes d’ambulància d’Oliva Torras. Desenvolupament de campanes plegables i lleugeres que faciliten un transport segur per als professionals de les ambulàncies i per a les  persones transportades, que possiblement tenen alguna malaltia infecciosa com la COVID-19.

Projecte de campanes d’exploracions físiques d’Oliva Torras. Disseny i creació de campanes plegables i lleugeres que garanteixen seguretat al professional sanitari a l’hora de realitzar exploracions, proves o intervencions als seus pacients.

Magatzems intel·ligents de productes EPI sanitaris

Projecte de dispensadors de Quokka. Permet l’emmagatzematge dels equips de protecció individual i proporciona al professional els equips de protecció individual que necessita per al seu lloc de treball, així com tota la informació i formació de manera immediata i senzilla. Tambe fa el control del consum i la gestió de les incidències. D’altra banda, proporciona informació en temps real de consum d’EPIs indicant quina és la quantitat ha reposar i facilitant la seva gestió optimitzada.