DOCTORATS

Doctorats industrials, doctorats d’aplicació en l’àmbit de la salut, tant de la UVic-UCC com d’altres universitats.

El capital humà amb alta formació i la innovació en processos, productes i serveis són dues de les claus per aconseguir un creixement econòmic i social sostenible.

El Pla de doctorat vol contribuir a millorar la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial de la Catalunya Central, formant doctors en el marc d’un projecte universitat-empresa.

FELLOWSHIPS

INNOVACIÓ APLICADA

Espai tech-experience per donar ales al format intra-emprenedor que domina el sector salut

La innovació és el nou terme que està emergint amb força en el sector sanitari; ve de “fora a dins” impulsat per la necessitat que el coneixement i la investigació es tradueixin realment en millores efectives; però també produeix de “baix a dalt”, com una pulsió de l’organització sanitària (basada com poques altres en el coneixement com a actiu fonamental), per donar sortida a la seva creativitat i la seva capacitat de trobar noves solucions a vells i nous problemes.

RETENCIÓ DEL TALENT

Atreure, identificar, retenir, fidelitzar i potenciar el talent de les organitzacions i empreses col·laboradores.

Un dels principals reptes als quals s’enfronten les empreses és el reconeixement i la retenció de talent. A través de projectes tecnològics i de la creació d’un ecosistema de col·laboració, pretenem atraure, identificar, retenir, fidelitzar i potenciar el talent de les nostres organitzacions i empreses col·laboradores. Promovem l’establiment de col·laboracions que afavoreixin experiències professionals i d’aprenentatge enriquidores per als professionals dels diversos sectors implicats.