Integrem la tecnologia a la docència

  • Integració dels projectes tecnològics als estudis com a marc de referència de la seva aplicabilitat.
  • Estudis superiors (de grau i de CFGS) com a aparadors i laboratoris de nous projectes.
  • Desenvolupament de les pràctiques de l’alumnat en centres associats de manera integral i per projectes.
  • Impuls a estudis de doctorat vinculats als projectes d’innovació tecnològica.

Itineraris formatius específics i especialitzats

  • L’aprenentatge que es realitza a Tech-Experience es trasllada a tots els programes universitaris i també de manera personalitzada a les diferents institucions d’acord amb les seves necessitats.
  • La Universitat fomenta el desenvolupament de programes formatius (a mida, de curta durada i de postgrau) orientats a la transformació tecnològica i organitzativa dels sectors salut i social.

MÀSTERS

El campus Manresa de la UVic-UCC imparteix formació superior per a l’especialització de professionals de la salut i socials en àmbits en què la innovació i la tecnologia aporten una mirada disruptiva al sector.

 

FORMACIÓ CONTÍNUA

El campus Manresa de la UVic-UCC, a través del CIFC, organitza un programa de cursos i jornades adreçat a la incorporació i millora de competències tecnològiques per als professionals de la salut i socials.