MAP+, per un ecosistema d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades

MAP+ és una iniciativa que suma l’expertesa de diferents institucions per impulsar un hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades. Les entitats promotores, Fundació Althaia, Avinent i Fundació Universitària del Bages – UManresa, treballen conjuntament per configurar un ecosistema que integri empreses, universitats, administracions i teixit social al voltant de l’aprofitament de les noves tecnologies en el sector de la salut i social.

 

LÍNIES DE TREBALL

Educació · Docència · Formació

Estudis universitaris · Màsters i postgraus en tecnologies aplicades a la salut · Formació continuada

Incorporem les noves tecnologies aplicades a la salut a la formació inicial i continuada dels professionals del sector. L’adquisició de coneixements i habilitats tècniques es fa a través de l’experimentació en els diferents centres dels quals disposem.

Tech experience: health and social

Espai showroom · Xerrades i tallers · Informació i sensibilització · Voluntariat

Fer visible la tecnologia desenvolupada i en ús, apoderant els assistents a partir d’experiències sensorials que els ajudin a entendre millor el seu funcionament, aplicabilitat i beneficis.

Estudiants, professionals, empresaris, organitzacions, administracions i la societat en general han de poder veure i entendre les diferents iniciatives i projectes en funcionament, així com proposar-ne de nous per explorar conjuntament.

Empreses de tecnologies mèdiques

Emprenedoria corporativa · Start-ups

El talent de les empreses del nostre entorn se suma a la seva experiència en els seus respectius productes, mercats i sectors. Amb totes elles, ens proposem articular un entorn de treball cooperatiu orientat al sorgiment de noves línies de negoci, així com al reenfocament de productes actuals cap l’àmbit de la salut i social. Ens proposem afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial vinculada al sector de la salut, tant des de les empreses existents com des de noves iniciatives que puguin sorgir.

Innovació · Recerca · Captació i retenció de talent

Doctorats · Xerrades i jornades sobre tecnologia · Col·laboracions amb centres de recerca · Fellowships

Promoure l’assessorament, la transferència i la innovació dels projectes elaborats i aplicats en el sector de la salut i la dependència és clau per al seu desenvolupament tecnològic futur i les seves perspectives d’èxit. Ens proposem potenciar el Grup de Dinamitzadors Territorials integrat per persones que impulsin de manera coordinada les iniciatives a les diferents demarcacions en les quals s’organitza el sistema de salut i dependència a la regió central.

Centres d'atenció sanitària, sociosanitària i d'atenció a la dependència

Seguretat integral del pacient · Testos i assajos

La connexió entre tots aquests centres és essencial per establir plans estratègics en relació a la tecnologia més adequada per a les necessitats de cada centre i de la societat en general. Establirem entorns de col·laboració on compartir tota aquesta informació rellevant que ens permeti adequar l’aplicabilitat de la tecnologia. Crearem grups d’experts per assessorar en l’elaboració  d’aquests plans estratègics.

SUMEM PER LA MEDICINA PERSONALITZADA

MISSIÓ

Promoure la medicina i l’atenció  personalitzada, utilitzant les noves tecnologies aplicades al sector salut i social.

VISIÓ

Esdevenir un pol de referència en el sector de la tecnologia en l’àmbit de la salut i social, en tots els seus vessant: recerca, innovació, normativa, formació i promoció.

PROPOSTA DE VALOR

  • Garantir una millor seguretat dels pacients (disminuint el temps d’exposició a anestèsics, infeccions, dolor, complicacions postquirúrgiques, etc.).
  • Millorar els resultats clínics. Millorar l’atenció i el benestar dels usuaris amb una millor i major cobertura de les seves necessitats.
  • Fer més eficients les organitzacions sanitàries gràcies a l’adopció d’aquestes tecnologies: anticipar-nos als avenços mèdics i científics; contribuir a l’equitat i l’accés; millrar la despesa sanitària i a la sostenibilitat de les organitzacions; potenciar l’economia circular.
  • Contribuir a la racionalització de la despesa sanitària i la sostenibilitat del nostre Sistema Nacional de Salut.
  • Utilitzar la MPP com a recurs personalitzat de prevenció, diagnòstic, tractament i recuperació.
  • Afavorir el desenvolupament empresarial de les entitats que apliquen aquestes tecnologies en l’àmbit de la salut.