Els valors de l’emprenedoria formen part intrínseca de l’ADN de la plataforma MAP+. Facilitem, acompanyem, ajudem a créixer i fem evolucionar tot tipus de projectes tecnològics que tenen com a objectiu millorar les condicions i l’entorn de pacients i usuaris que viuen amb un problema de salut o social, dependència o cronicitat. 

La recerca científica (gràcies als nostres grups acreditats i infraestructures com ara el CISARC), l’aplicació de la innovació (gràcies a la metodologia de la simulació clínica o social) i la transferència de coneixement (gràcies a la càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient) garanteixen el millor dels creixements i desenvolupaments possibles de productes i serveis d’impacte en salut o social. 

Gràcies a la participació activa d’un ecosistema de territori format per centres mèdics i assistencials, empreses i entitats del sector salut i social, administració pública i centres tecnològics, de recerca i innovació, aconseguim les millors condicions de definició, creixement i desenvolupament de projectes d’impacte en un problema o necessitat de salut o social i donem resposta efectiva a tots els requeriments de creixement del producte o del servei plantejat. 

eHealthinking

la plataforma d’emprenedoria centrada en el desenvolupament i acceleració de projectes tecnològics d’alt impacte en salut i social.

eHEALTHINKING es un viver d’idees innovadores, alhora que és una plataforma acceleradora, facilitadora i assessora  de productes i serveis tecnològics d’impacte en  salut i social.

El seu objectiu principal és acompanyar una idea de solució tecnològica en salut i social, definint-la, caracteritzant-la, dotant-la de recursos, capacitats i eines fins a fer-la evolucionar en un veritable producte o servei amb totes les seves validacions i definicions empresarials acomplertes, i amb la possibilitat d’interactuar, des del principi, de la mà d’entitats de reconegut impacte internacional.